Diagnozowanie systemów ochrony katodowej techniką spektroskopii impedancyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnozowanie systemów ochrony katodowej techniką spektroskopii impedancyjnej

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki badań wykonywanych techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) na elementach instalacji ochrony katodowej podziemnego rurociągu stalowego. Przedstawiono widma impedancyjne układów rurociąg-elektrody odniesienia (stacjonarne i przenośne). Wykazano, że przy pomocy EIS można zbadać stan techniczny elektrod odniesienia, co pozwala określić wiarygodność wyników pomiarów potencjału chronionej konstrukcji. EIS daje informacje niedostępne przy użyciu tradycyjnych stałoprądowych technik pomiarowych stosowanych w instalacjach ochrony katodowej. Umożliwia np. wyznaczenie rezystancji układu konstrukcja-elektroda odniesienia, co można wykorzystać do oszacowania składowej IR potencjału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 186 - 189,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Żakowski K., Darowicki K.: Diagnozowanie systemów ochrony katodowej techniką spektroskopii impedancyjnej// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.186-189
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi