Nieniszcząca i szybka metoda oceny stanu wykładzin gumowych w instalacjach oczyszczania spalin - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieniszcząca i szybka metoda oceny stanu wykładzin gumowych w instalacjach oczyszczania spalin

Abstrakt

Przedstawiono podstawy nowoopracowanej metody oceny stopnia penetracji gumy przez agresywne środowisko korozyjne występujące w absorberach instalacji odsiarczania spalin. Nowa metodyka ma zastąpić w przyszłości badania niszczące powłok. Pierwsze doświadczenia uzyskane przy sprawdzaniu nowej metodyki w warunkach rzeczywistej pracy absorberów instalacji odsiarczania spalin pozwalają na określenie miejsc szczególnie zagrożonych na destrukcję.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 487 - 491,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Krakowiak S., Szczęsny R.: Nieniszcząca i szybka metoda oceny stanu wykładzin gumowych w instalacjach oczyszczania spalin// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 7 (2003), s.487-491
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi