Nierównowaga finansowa w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1991-2012 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nierównowaga finansowa w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1991-2012

Abstrakt

W latach 1991-2012 nominalne dochody i wydatki budżetu państwa wzrastały. Wydatki rosły jednak szybciej niż dochody co powodowało każdego roku deficyt budżetowy. Wydatki na ochronę zdrowia także były rosnące w badanym okresie. Przychody NFZ są niewystarczające stąd budżet państwa i budżety jst finansują niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia. W systemie ochrony zdrowia występuje nierównowaga finansowa, która powiększa nierównowagę budżetu państwa i przyczynia się do powiększenia deficytu budżetowego. Występuje nierównowaga pomiędzy przychodami a wydatkami systemu - deficyt systemu oraz nierównowaga pomiędzy wydatkami a kosztami świadczeń – dług świadczeniodawców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Finanse w Polityce makroekonomicznej państwa strony 189 - 200
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Nierównowaga finansowa w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1991-2012// W : Finanse w Polityce makroekonomicznej państwa/ ed. Stanisław Owsiak Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s.189-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi