Elastyczność dochodowa wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elastyczność dochodowa wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich

Abstrakt

Istnieje bardzo bogata literatura światowa analizująca związki pomiędzy wydatkami na zdrowie a dochodami per capita. Część badaczy jest zdania, że opieka zdrowotna jest dobrem luksusowym, gdy tymczasem inni uważają, że jest dobrem podstawowym. Wyniki zależą od doboru obiektów badawczych, metody i okresu badawczego. Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy wydatkami na ochronę zdrowia i dochodami per capita w krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Próba badawcza obejmuje lata 1995–2012. Zastosowano modele panelowe. Wyniki badań nie określają jednoznacznie, czy opiekę zdrowotną należy traktować jako dobro podstawowe czy luksusowe. Badania wykazują wyraźny podział wśród państw europejskich.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 13, strony 195 - 208,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kujawska J., Kordalska A.: Elastyczność dochodowa wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 13., nr. 4/2 (2015), s.195-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi