Struktura wydatków na opiekę zdrowotną w europejskich krajach OECD w latach 2005–2014 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura wydatków na opiekę zdrowotną w europejskich krajach OECD w latach 2005–2014

Abstrakt

Celem artykułu jest porównanie struktury wydatków na opiekę zdrowotną w wybranych krajach europejskich należących do OECD w latach 2005–2014, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w modelach finansowania ochrony zdrowia. W analizie wykorzystano wskaźniki struktury wydatków bieżących. Finansowanie i organizacja opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD jest bardzo podobna, tzn. fundusze publiczne pochodzą z podatków lub składek na opiekę zdrowotną. Struktura wydatków na opiekę zdrowotną nie jest bardzo zróżnicowana między krajami w zakresie wydatków na leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Średnio w analizowanych krajach wydatki te stanowią po około 30% łącznych wydatków bieżących. Wśród analizowanych krajów istnieją duże różnice między wielkością i zakresem wydatków na refundację leków, wydatkami na opiekę długoterminową i wydatkami na administrację systemów ochrony zdrowia.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias nr 11, strony 23 - 35,
ISSN: 2300-2999
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Struktura wydatków na opiekę zdrowotną w europejskich krajach OECD w latach 2005–2014// Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias. -Vol. 11., (2017), s.23-35
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.16926/pto.2017.11.02
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi