Non-Newtonian lubrication of human hip joint for unsteady impulsive motion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non-Newtonian lubrication of human hip joint for unsteady impulsive motion

Abstrakt

Tematem niniejszej pracy są parametry smarowania lepkosprężystą cieczą synowialną stawu biodrowego człowieka w czasie kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu mikrosekund po doznanym urazie. W niniejszej pracy rozpatruje się urazy wywołujące zmniejszenie lub zwiększenie wysokości i zmiany kształtu szczeliny stawu, które to zmiany po pewnym określonym czasie po doznanym urazie mogą zanikać. W konsekwencji takich urazów i to w bardzo krótkim czasie /rzędu mikrosekund/ następują bardzo istotne zmiany parametrów smarowania. Mamy tu na uwadze zmiany rozkładów wartości ciśnienia i sił nośnych. Takie zmiany warunków smarowania nieustalonego mają zdaniem traumatologów i ortopedów istotny wpływ na trwałe lub czasowe uszkodzenie stawu a wiedza na temat tych zmian ma decydujące znaczenie na trafne postawienie diagnozy i dalsze leczenie zachowawcze lub operacyjne. Ponieważ tak decydujący okres, w którym dokonują się wspomniane zmiany smarowania trwa zaledwie kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt mikrosekund, stąd pomiar tych zmian jest bardzo kosztowny, utrudniony a nawet niemożliwy ze względu na krótki czas tym bardziej, że w sytuacji urazu i towarzyszącego mu bólu trudno jest natychmiast sięgnąć po przyrządy pomiarowe. Wobec powyższego analityczno-numeryczne wyznaczanie wartości ciśnienia, siły nośnej w stawie biodrowym człowieka w czasie kilku lub kilkudziesięciu mikrosekund po urazie dokonanym przez siłę, jest zdaniem autora bardzo celowe. Przedstawione wyniki badań wzbogacą bazę niezbędnych danych potrzebną ortopedom w diagnozie i terapii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr 41, strony 37 - 59,
ISSN: 0137-5474
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Non-Newtonian lubrication of human hip joint for unsteady impulsive motion// ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN. -Vol. 41., nr. z. 1(145) (2006), s.37-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi