Micro- and nano-level of bio-joint lubrication = Smarowanie biołożysk na poziomie mikro i nano - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Micro- and nano-level of bio-joint lubrication = Smarowanie biołożysk na poziomie mikro i nano

Abstrakt

Smarowanie stawów człowieka koncentruje się w głównej mierze na tarciu granicznym oraz na tarciu mieszanym w cienkiej warstwie cieczy synowialnej zalegającej pomiędzy łatwo odkształcalnymi powierzchniami miękkiej chrząstki stawowej, na której wysokości chropowatości zmieniają się z czasem trwania procesu smarowania.Wartości sił tarcia granicznego ulegają zmianie w przypadku zmian wysokości nierówności dochodzących do dziesiątych a nawet setnych części mikrometra. W przypadku tarcia granicznego dla powierzchni stawów, istotne są nie tylko depresje oraz największe wartości chropowatości powierzchni, ale również kształt geometryczny struktury powierzchni pomiędzy tymi miejscami.Tak więc rzeczywisty stan smarowania powierzchni stawowych uzyskamy tylko w tym przypadku jeżeli wyznaczymy strukturę geometryczną powierzchni chrząstki stawowej w mikro- a nawet w nano-skali. Niezbędnym warunkiem opisu rzeczywistego stanu smarowania stawu jest również opracowanie mechanizmu dużych deformacji miękkiej i łatwo odkształcalnej chrząstki stawowej w trakcie trwania smarowania. W tym czasie ma również miejsce wnikanie cieczy synowialnej do porów chrząstki stawowej. Zmiany wysokości powierzchni a także kształt tych zmian pozwoli opracować numerycznie rzeczywisty kształt szczeliny stawu a następnie wyznaczyć rzeczywiste wartości ciśnienia hydrodynamicznego a także wartości sił tarcia występujące w stawach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R 37, strony 167 - 179,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K., Chizhik S.: Micro- and nano-level of bio-joint lubrication = Smarowanie biołożysk na poziomie mikro i nano// TRIBOLOGIA. -Vol. R 37., nr. nr 4(208) (2006), s.167-179
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi