The theoretical description of friction force in bio-joints as function of cartilage roughness - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The theoretical description of friction force in bio-joints as function of cartilage roughness

Abstrakt

Wartości sił tarcia w naturalnych stawach człowieka a szczególnie w endoprotezach stawu biodrowego rzutują na proces zużywania się powierzchni stawowych. Dlatego problem wyznaczania sił tarcia w biołożyskach jest bardzo istotny. W trakcie chodzenia mamy co najmniej ruch sferycznej powierzchni głowy w dwóch różnych kierunkach dla naturalnych i sztucznych stawów biodrowych człowieka. Dlatego też siły tarcia występują co najmniej w dwóch kierunkach. Na ogół nie zachodzi superpozycja wartości sił tarcia wywołanych ruchem obrotowym sferycznej głowy kostnej w dwóch różnych kierunkach. Autorzy zwracają uwagę na różne wartości sił tarcia w trakcie hydrodynamicznego smarowania stawów człowieka poprzez ruch obrotowy, wyciskanie, wzmożone wyciskanie oraz przesączanie cieczy synowialnej do porów chrząstki stawowej. Siły tarcia zależą od prędkości kątowej, ciśnienia hydrodynamicznego oraz od pola indukcji magnetycznej, jeżeli staw poddany jest magnetoterapii. W przypadku, gdy uwzględniamy wpływ zmiennej wartości lepkości cieczy synowialnej wywołanej jej nienewtonowskimi właściwościami oraz w przypadku, gdy uwzględniamy niestacjonarne warunki pracy biołożyska, to wtedy uzyskujemy dodatkowe korekty wartości sił nośnych wywołanych prędkościami kątowymi, ciśnieniem i polem magnetycznym. Badania wykazują, że mamy również do czynienia z pewnymi wartościami sił tarcia, wywołanych jednoczesnym wpływem ciśnienia hydrodynamicznego i prędkościami kątowymi, ciśnienia hydrodynamicznego oraz pola indukcji magnetycznej oraz prędkości kątowej i pola indukcji magnetycznej.Pomiary eksperymentalne dokonano przy pomocy mikroskopu sił atomowych w Instytucie Przepływu Masy i Ciepła Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku w ramach projektu badawczego UE Transfer of Knowledge przy współpracy z prof. S. Chizhikiem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr 41, strony 29 - 39,
ISSN: 0137-5474
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chizhik S., Wierzcholski K., Miszczak A.: The theoretical description of friction force in bio-joints as function of cartilage roughness// ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN. -Vol. 41., nr. z. 2(146) (2006), s.29-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi