North-Eastern Part of Gdansk's Historic Centre - Revitalisation through Culture / Północno-wschodnia cześć historycznego śródmieścia Gdańska - rewitalizacja przez kulturę - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

North-Eastern Part of Gdansk's Historic Centre - Revitalisation through Culture / Północno-wschodnia cześć historycznego śródmieścia Gdańska - rewitalizacja przez kulturę

Abstrakt

Tekst przedstawia obiekty kultury, w tym zabytki architektury, muzea i sale koncertowe, jako czynnik obecnej i potencjalnej rewitalizacji północnej części historycznego śródmieścia Gdańska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Culture for Revitalisation - Revitalisation for Culture / Kultura dla rewitalizacji - rewitalizacja dla kultury strony 131 - 138
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szczepański J.: North-Eastern Part of Gdansk's Historic Centre - Revitalisation through Culture / Północno-wschodnia cześć historycznego śródmieścia Gdańska - rewitalizacja przez kulturę// Culture for Revitalisation - Revitalisation for Culture / Kultura dla rewitalizacji - rewitalizacja dla kultury/ ed. red. Lucyna Nyka, Jakub Szczepański. Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia / Centre for Contemporary Art LAZNIA, 2010, s.131-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi