Wyniki wyszukiwania dla: GDAŃSK - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GDAŃSK

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: GDAŃSK

 • Nasz Gdańsk

  Czasopisma

  ISSN: 1642-7610

 • 30 Dni : Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pomorze

  Czasopisma

  ISSN: 1506-6487

 • Gdańsk 2020

  Publikacja

  - Rok 2020

  Na wystawie Gdańsk 2020 prezentujemy prace, które były odpowiedzią na sytuację, w jakiej znaleźli się artyści w obliczu zamrożenia działań kulturalnych, które są oddaniem emocji pierwszych tygodni izolacji. To komentarz do konkretnego czasu, ale też do sytuacji artystów i kryzysu, który przed nami, a także do sytuacji twórców w Polsce w ogóle – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej. Otwarcie wystawy...

 • Stormwater runoff in the urbanized coastal basin of Gdańsk Urbanized basin of Gdańsk

  Publikacja

  Anthropopressure strongly affects the primal water cycle. Alternation of the natural basins imposes changes of drainage patterns, reduction of bioretention, infiltration and base flow. As a result the overland flow predominates and greater runoff rates flow into storm water collection systems and reservoirs. Moreover changing climatic conditions increase the frequency of rapid extreme weather events. Infrastructures of urban areas...

 • Gdańsk and the Young City

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy problematyki kształtowania obszaru Młodego Miasta w Gdańsku. Omówiono w nim skrótowo historię rozwoju obszaru, koncepcje projektowe ostatnich lat, jak i współczesne jego przeobrażenia.

 • Gdańsk Shakespeare Theatre

  Publikacja

  - Rok 2015

  Text on Gdańsk Shakespeare Theatre.

 • Flood problems in Gdańsk .

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono źródła zagrożeń powodziowych Gdańska. Przedstawiono przyczyny, przebieg i skutki powodzi w lipcu 2001 r. Oceniono przygotowanie systemu cieków do przepuszczania wielkich wód.

 • Lwów i Gdańsk

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2012

  Wywiad z prof. dr. inż. arch. Wiesławem Gruszkowskim – emerytowanym profesorem Wydziału Architektury PG

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Język fiński na Uniwersytecie Gdańskim [Finnish Studies at the University of Gdańsk]

  Publikacja

  - Rok 2016

 • Edukacja kulturalna inżynierów - doświadczenia gdańskie = Cultural education of engineers - Gdańsk experiences

  Publikacja

  - Rok 2006

  We wstępie przywołano konsyliencję, rozwój zrównoważony, krajobraz kulturowy, memetykę, technikę informacyjną i komunikacyjną, komunikację lekcyjną i kreatywność jako argumenty dalszych rozważań o wizji kulturalnej edukacji inżynierów oraz misji temu służącej, podjętej przez autora na Politechnice Gdańskiej w 1993 r. Jako przesłanki metodyczne omówiono slogany lekcyjne: ''otwieracz do oczu'', ''zwierciadło wartości'', ''skarbnica...

 • Serce nie sługa - przypadek gdański = Heart knows no master - Gdańsk case

  Publikacja

  Badanie przemieszczania się centrum miasta umożliwia syntaktyka przestrzeni i koncepcja rdzenia integracji. Przemieszczanie się centrum badano ta metodą na przykładzie Gdańska. Obszar rdzenia wyłoniony za pomocą modelu syntaktycznego odpowiada intensywności wynikającej z obecności poruszających się osób. Zjawisko transurbacji rejestruje się zazwyczaj ex post. Możliwe jest jednak modelowanie potencjalnych rozwiązań i testowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Gdańsk: a City of Solidarity and Freedom

  Publikacja

  Only a few cities can claim that they have changed Europe and indeed the World. Gdańsk is privileged to be one of them. It is not a “caprice of history” that the Solidarity movement which, in the end, got the iron curtain torn, was born in this particular place. It is a logical consequence of ten centuries of the collective wisdom of the people that built Gdańsk and the region of Pomerania. The tragic assassination of the Mayor...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gdańsk nowożytny a świat antyczny

  Publikacja

  - Rok 2017

  "Gdańsk nowożytny a świat antyczny" – to tytuł drugiego tomu publikacji stanowiącej zapis projektu "W nadbałtyckim ogrodzie muz…", zorganizowanego w roku 2015 przez PAN Bibliotekę Gdańską i Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. W tomie pierwszym, wydanym w 2016 roku pod tytułem W gdańskim ogrodzie muz, obok podstawowych dla recepcji kultury grecko-rzymskiej sfer ekspresji, jaką jest poezja i sztuka perswazji,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polska, Niemcy czy Gdańsk?

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2003

  Tożsamość etniczno-kulturowa miasta

 • Połączenie Śródlądowe Gdańsk- Elbląg

  Publikacja

  - Rok 2013

  .

 • A walk Around Gdańsk for Physicists

  Publikacja
  • A. Januszajtis

  - PHYSICS IN PERSPECTIVE - Rok 2011

  I provide a guide to Gdańsk (Danzig) and some of its suburbs, focusing on sites of particular interest to physicists. These include the Town Hall with the old Gdańsk standards of length at its entrance, the solar dial of 1588 on its corner, and its bell tower; the Naturalists Society; the medieval harbor crane; the medieval astronomical clock in St. Mary's Church; the late nineteenth-century lighthouse and time ball; and sites...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Połączenie śródlądowe Gdańsk - Elbląg

  Transport wodny jako najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Rewitalizacja istniejącej i nowobudowanej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych dzięki przywróceniu regularnej żeglugi towarowej. Transport wodny jako najbardziej ekologiczny rodzaj transportu. Charakterystyka Delty Wisły, koncepcja rozwoju drogi wodnej na odcinku Gdańsk - Elbląg. Bariery utrudniające...

 • Jubilees of the engineering education in Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2005

  z perspektywy obecnej Politechniki Gdańskiej i nawiązując do jej niemieckiej poprzedniczki ukazano 100 lat uniwersyteckiej technicznej edukacji i nauki w Gdańsku z podkreśleniem tła niemiecko-polskich stosunków właściwych dla tego miejsca.

 • Energy roadmaps for the city of Gdańsk

  Publikacja

  The paper presents energy roadmaps for Gdansk in three time perspectives: short-term (the year 2012), medium-term (2020) and long-term (2050). The paper is a result of the research carried out under the PATH-TO-RES project, supported by European Commission programme SAVE Altener Intelligent Energy Europe.

 • Ośrodek Kultury Morskiej Gdańsk

  Publikacja

  Krytyka architektoniczna Centralnego Muzeum Morskiego – Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku.

 • Gdańsk Urban Initiative Laboratory

  Publikacja

  Gdansk is Poland's principal seaport, situated on the southern edge of the Gdansk Bay on the Baltic Sea. The city is the capital and largest city of the Pomeranian Voivodeship. Gdansk, in a conurbation with the city of Gdynia and the resort town of Sopot, and suburban communities, jointly forms Poland's fourth largest metropolitan area, with a population approaching 1.4 million. The pathways towards the Micro ULL FWE Nexus Square...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Endangering of Groundwater on the Municipal Intakes in Gdańsk

  Groundwater from the Quaternary aquifer on the marine terrace in Gdańsk has been exploited for almost a century, supplying the town with water of good quality. However intensive exploitation in the past and development of the urban area influenced the chemical composition of the water. Hydrogeochemical background for such ions as chlorine, sulphate and ammonia has changed and also some organic micro compounds appeared in single...

 • Obrazy miasta: Sopot, Gdańsk. Akwarele

  Publikacja

  - Rok 2017

  Warto czasem zobaczyć, jak architekci odrywają się od swoich projektów na ekranach komputerowych, by malując przypomnieć sobie, że architektura to w istocie Sztuka Sztuk Wszelkich. Spojrzenie na miasto okiem artysty, z pędzlem w dłoni, pozwala pełniej odczuć jego genius loci - ten niezwykły fenomen realnej przestrzeni bytowania, naszej wspólnej i każdego z nas z osobna, z całą jej inspirującą złożonością i pięknem. Nazwa Trójmiasto...

 • Chapel at St. Joseph's Church in Gdańsk

  Publikacja

  - Architectus - Rok 2022

  The subject of this article is the chapel located in the former Gdańsk Carmelite monastery complex. The results of the architectural research carried out in it in 2014–2015 are presented. As a result, the time and purpose of the building’s construction were established. The original appearance and traces of later alterations were also recognised. The recesses found on the longitudinal walls, of similar dimensions, not reaching...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Underpinning of the foundations of ''Dwór Młyńska'' in Gdańsk.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono koncepcję wzmocnienia fundamentów budynku za pomocą pali ''jet-grouting''. Zamieszczono również wyniki próbnych obciążeń pala ''jet-grouting'' oraz ocenę jego nośności.

 • Rozbudowa Portu Gdańsk. Port Westerplatte

  Publikacja

  W artykule omówiono poszukiwanie nowych obszarów dla odpowiednich funkcji portowych. Podano wstępną identyfikację przyszłego portu Westerplatte. Omówiono konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury portowej. Podano szkicowe zaplanowanie nowego portu Westerplatte.

 • Improving denitrification efficiency at the "Wschod" WWTP in Gdansk (Poland) - effects of different carbon sources

  Publikacja

  - Rok 2007

  Celem badań było określenie wpływu dawkowania trzech różnych źródeł węgla (ścieków po oczyszczaniu mechanicznym, metanolu, ścieków gorzelnianych) na szybkość denitryfikacji, mierzoną w warunkach laboratoryjnych z osadem czynnym z oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Największą szybkość procesu (4.8-5.2 mgN/(g*h)) zaobserwowano dla ścieków przemysłowych. Dodatkowo przeprowadzono badanie długości fazy adaptacji osadu do metanolu w...

 • Shaping the new face of the Imperial Shipyard in Gdańsk

  Publikacja

  The main purpose of the article is to present the transformation process of the urban complex known as the Imperial Shipyard in Gdańsk. Its rich history and interesting location on the waterfront of the city as well as its proximity to the very centre makes this area a much sought-after location for the new urban development project, which is part of the wider new district in the city centre of Gdańsk – the Young City. The article...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Freshening of salinized groundwater in Gdańsk Quaternary aquifer

  The main Quaternary aquifer in the Gdańsk region connects directly with salt waters of the Martwa Wisła River and the Gulf of Gdańsk. This aquifer has been used for many years by large municipal and industrial intakes located on the marine lowlands, with maximum output 6236 m3 /h in 1985. Owing to an intensive exploitation, groundwater in the area of the Old Gdańsk has been salinized by intrusion of salt water from the Martwa Wisła...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gdańsk w panoramie migracji w średniowieczu

  Publikacja

  - Rok 2016

  Gdańsk zajmował istotne miejsce w panoramie migracji w Średniowieczu. Migracje cechowały się znaczna dynamiką. Osadnictwu sprzyjały przywileje panujących - książąt gdańsko-pomorskich. Osadnictwo Lubeczan doprowadziło do przyjęcia wzorów samorządowych i lokacji miasta na prawie lubeckim.Istotne były związki z Hanzą. Pojawiło się ustawodawstwo wilkierzowe, regulujące nabycie obywatelstwa miejskiego.

 • Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory

  The article deals with the problems of collective identity resulting from over one thousand year history of the city on the Motława river and the role of historical policy of the local authorities regarding the material cultural heritage of many nations and cultures. In our opinion, the palimpsestic (palimpsestueuse) character of the city plays a significant role in the discourse about the past of Gdańsk. We use that notion after...

 • FLOOD MANAGEMENT IN URBAN BASINS OF THE CITY OF GDAŃSK

  Publikacja

  Over the last years, the City of Gdańsk suffers twice from flash floods. Both events were caused by intense storms which produced significant surface runoff and caused inundation private and cities properties. The first case of July 2001 flood [3], [9] was the turning point for the city authorities, who decide to look close on the flood management in small urban catchments. The aim of research projects was to establish technical...

 • Analysis of the dynamic influences on the Lowland Gate in Gdańsk

  Publikacja

  The Lowland Gate has been built in 1626. It is one of the best-preserved historical buildings in Gdansk. The structure is still of the city's infrastructural importance as through it goes a road connecting two districts. The Gate is now so neglected that it is hard to appreciate its value. The main purpose of the investigation carried out was to determine the harmfulness of the traffic on the structure as well as the reasons of...

 • New master plan for the Young City in Gdańsk.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Artykuł zawiera omówienie nowego dokumentu planistycznego dla obszaru Młodego Miasta w Gdańsku, obejmującego całość terenów postoczniowych i przylegających poprzemysłowych. Zawarto w nim zarówno wytyczne dotyczące kompozycji urbanistycznej Młodego Miasta jak i jego przyszłego funkcjonowania.

 • PROBABLE RAINFALL IN GDAŃSK IN VIEW OF CLIMATE CHANGE

  One of the manifestations of climate changes is the occurrence of a greater number of precipitation events, characterized by greater rain intensity that affects the economic stability of cities. Gdańsk is an example of a city in which such events have occurred since the beginning of the twenty-first century. Due to the altitude differences in the area of Gdańsk city (between –2 m and 180 m a.s.l.), the occurrence of extreme atmospheric...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Occurrence of Cyanobacteria in the Gulf of Gdańsk (2008–2009)

  Blooms of cyanobacteria develop each summer in the Baltic Sea. Collecting complete data on this phenomenon is helpful in understanding the changes taking place in the Baltic Sea and forecasting the occurrence of these phenomena in the future. This dataset includes unpublished information about the occurrence of cyanobacteria in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic) in 2008 and 2009. The presented data combines basic physic-ochemical...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Impact of Migrations on the Spatial Characteristics of the City of Gdańsk

  Publikacja

 • Construction work on the vaults of the Green Gate in Gdańsk

  Publikacja

  W ARTYKULE OPISANO NIEKTÓRE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE W ZIELONEJ BRAMIE, PRZEPROWADZONE W LATACH 2001-2002.DOTYCZYŁY ONE SPOSOBU ODBUDOWY I REKONSTRUKCJI SKLEPIENIA ORAZ FILARA, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIERWSZYM OD POŁUDNIA PRZEJEŹDZIE.

 • NA STYKU LĄDU I WODY - GDAŃSK

  Publikacja

  Na wyjątkowość zasobu kulturowego dawnej Stoczni Gdańskiej składają się różne wartości i czynniki działające na siebie wzajemnie w sposób synergiczny. Obok treści historycznych, związanych z samym zakładem przemysłowym, znajdują się te dotyczące strajków robotniczych i przemian ustrojowych. Dodatkowo, specyfiką krajobrazu przemysłowego, w rozumieniu zabudowy i zagospodarowania, jest pewna „warstwowość”, a dla obserwatora z zewnątrz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A three-dimensional, hydrodynamic model of the Gulf of Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 1997

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SENSITIVITY OF PUBLIC PLACES IN GDAŃSK OSOWA DISTRICT

  Publikacja

  This paper summarises the results of the research carried out at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia, during the PhD visiting period of the first author from the Gdansk University of Technology, Poland, in the framework of the PhD course "Sensitive urban places", leaded by the second author. Focusing to the specific problems of the Gdansk Osowa district in Poland, this research develops the idea of sensitivity...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Centro Europeo de la Solidaridad - Gdańsk. - [Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku]

  Prezentacja projektu uhonorowanego I nagrodą w międzynarodowym konkursie architektonicznym na budynek Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańśku.

 • Budynek biurowy K5 w Gdańsku = Ka5 Office Building in Gdańsk : założenia autorskie

  Publikacja

  - Rok 2008

  "Założenia autorskie" jako uzupełnienie do prezentacji zrealizowanego w Gdańsku w roku 2008 budynku biurowego K5.

 • Gdańsk oczami Irlandzkich i Polskich Artystów Plastyków. Krenz J.: Cykl 7 akwarel i pasteli. Zimowy Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2019

  Międzynarodowa wystawa zbiorowa, poplenerowa: Gdańsk oczami Irlandzkich i Polskich Artystów Plastyków. Galeria Sztuki Domu Aktora w Gdańsku. Przez kilka grudniowych dni artyści plastycy z Irlandii i Polski malowali zimowy Gdańsk. Stronę irlandzką reprezentowali: Jonathan Brennan, Katherine St.Angelo, Esther O’Kelly, Joanna Mules, Marcus Patton. Polscy uczestnicy: Magdalena Nowacka-Kolano, Anna Schumacher, Krzysztof Ludwin i Komisarz...

 • Land use structure determinants for the Gdańsk Shipyard Area.

  Publikacja

  Artykuł zawiera omówienie uwarunkowań ogólnomiejskich rozwoju terenów postoczniowych w Gdańsku - obszaru tzw. Młodego Miasta. W szczególności ujęte w nim zostały kwestie odnoszące się do lokalizacji obszaru, jego potencjału rozwojowego, a także analiza szans rozwojowych nowego programu miejskiego w obszarze Aglomeracji Gdańskiej.

 • Młode Miasto Gdańsk. Laboratorium miejskich procesów rozwojowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Praca dotyczyhistorii przekształceń i planowania rozwoju obszaru Młodego Miasta w Gdańsku. Opisano w niej dzieje rozwoju struktur stoczniowych oraz proces planowania i realizacji nowej dzielnicy miejskiej - Młodego Miasta

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Adaption of Open Science Paradigm at Gdańsk University of Technology

  Publikacja

  Open Access plays growing role in sharing results of today's research. The movement is very strong and many Universities, including Gdańsk University of Technology, are adapting this approach. This paper presents general information about Open Access movement and the approach adapted by the Gdańsk University of Technology. The components of Open Science platform as well as the procedures are described.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Experience in practical implementation of DAC system in EC Gdańsk.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono informacje dotyczące wdrożonego w EC Gdańsk pilotowego adsorpcyjnego systemu klimatyzacji. Przedstawiono zasady działania systemu oraz wybrane parametry jego pracy.

 • pt. „PRZYSTANEK OD ZGIEŁKU MIASTA # Gdańsk-Letnica”

  Publikacja

  - Rok 2022

  plakat promujący wystawę pt. „PRZYSTANEK OD ZGIEŁKU MIASTA # Gdańsk-Letnica” w mediach społecznościowych oraz fizycznie w siedzibie GAK Gama w Gdańsku-Letnicy

 • Influence of meteorogical conditions om PM10 concentration in Gdańsk

  The paper presents the investigation of influence of meteorological conditions on the concentration of PM!) in Gdańsk in 2011 year. on the examples of episodes og high concentrations in this year. The results have shown the most crucial factors for high episodes of PM10: anticyclone atmospheric circulation, stable atmosphere conditions, low wind velocity and the occurence of inversion layer.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym