Novel method of initiation stage of stress corrosion cracking monitoring with respect to marine constructions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Novel method of initiation stage of stress corrosion cracking monitoring with respect to marine constructions

Abstrakt

Korozja konstrukcji morskich i jednostek pływających stanowi bardzo ważny problem w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa, gdyż w całym okresie eksploatacji narażone są na działanie bardzo agresywnego środowiska i innych czynników eksploatacyjnych. W rezultacie prowadzi to do niespodziewanych kolizji i wypadków. Praca przedstawia zastosowanie dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedanycjnej (DEIS) do badania inicjacji korozji naprężeniowej aluminium A91050 w 0.1M NaCl.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J., Arutunow A., Jurczak W.: Novel method of initiation stage of stress corrosion cracking monitoring with respect to marine constructions// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi