Nowe rozwiązania metodyczne w zakresie badań oddechu stosowane w diagnostyce medycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe rozwiązania metodyczne w zakresie badań oddechu stosowane w diagnostyce medycznej

Abstrakt

Skład wydychanego powietrza zależny jest od stanu zdrowia pacjentów, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie analizy oddechu do celów diagnostycznych. Badanie oddechu może zostać użyte do oceny funkcjonowania narządów człowieka, a także do rozpoznania chorób, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca czy gruźlica. W artykule przedstawiono obecnie stosowane próbniki próbek oddechu, a także możliwość zastosowania nowych podejść metodycznych w zakresie ich analizy: spektrometrii ruchliwości jonów, spektrometrii mas z jonizacją w strumieniu wybranych jonów lub z jonizacją poprzez przeniesienie protonu czy elektronicznych nosów. Przedstawiono również przykłady przeprowadzonych dotąd badań nad możliwością wykorzystania opisanych technik do diagnozowania chorób układu oddechowego czy metabolicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 52 - 57,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kalinowska K., Majchrzak T., Dymerski T., Namieśnik J.: Nowe rozwiązania metodyczne w zakresie badań oddechu stosowane w diagnostyce medycznej// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 3 (2018), s.52-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi