Nowe rozwiązanie kompensacji luzów osiowych w silnikach satelitowych o małych objętościach roboczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe rozwiązanie kompensacji luzów osiowych w silnikach satelitowych o małych objętościach roboczych

Abstrakt

Opisano modelowanie i symulację komputerową nowego typu hydraulicznych silników satelitowych o małych objętościach roboczych. analizy miały na celu dobór parametrów konstrukcyjnych wpływających na odkształcenia węzła kompensacji luzów osiowych. dzięki przeprowadzonym badaniom znacznie zmniejszono odkształcenia płyt kompensacyjnych co pozwoliło na podniesienie dopuszczalnego ciśnienia pracy oraz poprawę sprawności całkowitej.prace zostały wykonane w katedrze hydrauliki i pneumatyki politechniki gdańskiej w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr r0300103 finansowanego przez mniszw pt. "badania rozwojowe hydraulicznych silników i pomp satelitowych o małych objętościach roboczych zasilanych wodą, emulsją i olejem" (kierownik projektu: dr hab. inż. andrzej balawender prof. nadzw. pg). projekt badawczy realizowany jest we współpracy z firmą stosowanie maszyn tadeusz szwajca w katowicach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 175 - 185
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Patrosz P.: Nowe rozwiązanie kompensacji luzów osiowych w silnikach satelitowych o małych objętościach roboczych// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. red. A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytu techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.175-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi