Nowoczesne koncepcje integracji usług w systemie BeesyCluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne koncepcje integracji usług w systemie BeesyCluster

Abstrakt

Opisano funkcje aktualnej wersji systemu BeesyCluster jakowarstwy pośredniej w dostępie do rozproszonych zasobów wraz podsystemami integracji usług, wyboru usług oraz ich wykonania. Zaprezentowano rozszerzenia podsystemu integracji usług zorientowane na green computing. Omówiono problemy inteligentnego wyszukiwania usług, wykorzystanie GPU, współpracę z urządzeniami mobilnymi oraz przetwarzanie w przestrzeniach inteligentnych.Dodatkowo uwzględniono strumieniowe przetwarzanie danych, integracji wielowarstwow oraz zagnieżdżanie scenariuszy a także udział eksperta w wykonaniu scenariusza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług) strony 133 - 148
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarnul P.: Nowoczesne koncepcje integracji usług w systemie BeesyCluster// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.133-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi