Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną

Abstrakt

W rozdziale omówiono wybrane aspekty związane z analizą danych pomiarowych na potrzeby obrazowania metodą optycznej tomografii koherentnej. Przedstawiono podstawowe zależności umożliwiające obrazowanie tkanek na podstawie analizy promieniowania wstecznie rozproszonego, mierzonego przez systemy OCT pracujące w dziedzinie czasu (TD-OCT) lub w dziedzinie częstotliwości (FD-OCT). Pokazano, że wykorzystując zaawansowane przetwarzanie sygnałów w funkcjonalnych systemach OCT, możliwe jest również obrazowanie również innych właściwości tkanek niż te, które wynikają bezpośrednio z właściwości rozpraszających. W szczególności omówiono dopplerowskie systemy OCT (D-OCT), systemy OCT czułe na stan polaryzacji (PS-OCT), spektroskopowe systemy OCT (S-OCT) oraz systemy pozwalające na optyczną elastografię koherentną (systemy OCE).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Pluciński J.: Analiza danych pomiarowych na potrzeby obrazowania optyczną tomografią koherentną// / : , 2020, s.431-461
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi