Nowoczesne sterowanie w oczyszczalniach ścieków - sprzęt i oprogramowanie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne sterowanie w oczyszczalniach ścieków - sprzęt i oprogramowanie

Abstrakt

Artykuł jest jedną z publikacji cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE ''SMART Control of wastewater systems - SMAC''. W ostatnim dziesięcioleciu w istotny sposób zostały zaostrzone wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. Z drugiej strony, zmienione warunki funkcjonowania gospodarki wymusiły dążenie do obniżania kosztów oczyszczania ścieków. Prowadzi to do ustalania się nowych standardów oceny jakości oczyszczania i efektywności ekonomicznej działania oczyszczalni ścieków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Duzinkiewicz K., Piotrowski R., Krause Ł.: Nowoczesne sterowanie w oczyszczalniach ścieków - sprzęt i oprogramowanie // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi