Nowoczesne strefy przemysłowe jako instrument pobudzania rozwoju lokalnego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne strefy przemysłowe jako instrument pobudzania rozwoju lokalnego.

Abstrakt

Podstawowymi narzędziami wspierającymi budowę stref przemysłowych są przepisy prawne w postaci ustaw i rozporządzeń systemowych, określających sposób przeprowadzania programów, ich finansowanie z budżetu państwa, województwa, gminy lub inwestora strategicznego oraz formę kontroli nad przebiegiem poszczególnych etapów procesu. Innymi dokumentami prawnymi winny być: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,opracowania studialne i plany strategiczno-operacyjne w kontekście całej gminy, ustawowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, założenia projektowe, bilanse użytkowania terenu itd.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
System zarządzania przestrzenią miasta. strony 133 - 143
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Załuski D.: Nowoczesne strefy przemysłowe jako instrument pobudzania rozwoju lokalnego.// System zarządzania przestrzenią miasta./ ed. P.Lorens Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.133-143
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi