Nowy empiryczny model propagacjny RTK - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy empiryczny model propagacjny RTK

Abstrakt

W referacie opisano i przeanalizowano nowy model empiryczny do szacowania tłumienia propagacyjnego w ruchomych łączach radiowych pracujących w środowisku terminalu kontenerowego. Na wstępie opisane zostały badania pomiarowe przeprowadzone w celu uzyskania danych empirycznych pozwalających na opracowanie nowego modelu oraz scharakteryzowano badane środowisko. W głównej części referatu omówiono postać analityczną modelu oraz przedstawiono wyniki oceny statystycznej dokładności szacowania tłumienia przy jego użyciu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W : XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności strony 35 - 48
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S.: Nowy empiryczny model propagacjny RTK// W : XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności/ : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2013, s.35-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi