Numerical analysis of test embankment on soft ground using multi-laminate type model with destructuration - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical analysis of test embankment on soft ground using multi-laminate type model with destructuration

Abstrakt

W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate) uwzględniający anizotropię struktury słabonośnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprężeniem, która otrzymuje się przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzenie prekonsolidacji zależnej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprężysto-plastycznej, w której możliwa jest symulacja anizotropii wytrzymałości słabonośnych gruntów drobnoziarnistych oraz zjawiska destrukturyzacji. Działanie modelu pokazano w symulacjach numerycznych wybranych badań elementarnych oraz przy zastosowaniu w modelowaniu numerycznym odkształcenia słabonośnego podłoża gruntowego pod próbnym nasypem drogowym w Haarajoki, Finlandia. Symulację numeryczną przeprowadzono przy użyciu komercyjnego programu metody elementów skończonych pozwalającego na analizę sprzężonych zagadnień brzegowych statyki i konsolidacji. Omówiono zagadnienia związane z przyjęciem warunków początkowych stanu naprężenia in situ oraz warunków prekonsolidacji, jak również przedstawiono problemy związane z przyjęciem parametrów modelu. Pomimo przyjęcia prostych zasad dotyczących warunków początkowych oraz przy pominięciu efektów lepkości w modelu konstytutywnym, otrzymane wyniki pozwoliły na osiągnięcie wystarczającej w praktyce geotechnicznej dokładności w stosunku do wartości pomierzonych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 57, strony 27 - 44,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Cudny M.: Numerical analysis of test embankment on soft ground using multi-laminate type model with destructuration// Archives of Civil Engineering. -Vol. 57., nr. nr 1 (2011), s.27-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi