Numerical investigation of flooding of real-topography developed areas following river embankment failure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical investigation of flooding of real-topography developed areas following river embankment failure

Abstrakt

Przedstawiono numeryczne symulacje hydrodynamiki przepływu powodziowego na terenie zabudowanym po przerwaniu wału przeciwpowodziowego. Zaprezentowano porównanie obliczeń z wynikami własnych pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych w Laboratorium Hydrauliki Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej.Zaproponowano wykorzystanie modelu przepływu do oceny zagrożenia powodziowego obszarów zabudowanych zlokalizowanych na terenach zalewowych rzek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 10, strony 321 - 338,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Twaróg B.: Numerical investigation of flooding of real-topography developed areas following river embankment failure// TASK Quarterly. -Vol. 10., nr. nr 3 (2006), s.321-338
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi