Numerical method of bicharacteristics for quasilinear hyperbolic functional differential systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical method of bicharacteristics for quasilinear hyperbolic functional differential systems

Abstrakt

Praca dotyczy numerycznej aproksymacji rozwiązań zagadnień początkowo brzegowych dla układów quasiliniowych równań różniczkowo funkcyjnych pierwszego rzędu. Stosuje się metodę różnicową typu Eulera. Siatka otrzymywana jest za pomocą numerycznego rozwiązywania równań różniczkowo funkcyjnych bicharakterystyk.Stabilność schematu różnicowego jest dowodzona metodą porównawczą. O danych funkcjach zakłada się, że spełniają nieliniowe oszacowania typu Perrona. Otrzymane wyniki można zastosować do równań różniczkowo-całkowych i do równań z opóźnionym argumentem. Zaprezentowany jest przykład numeryczny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kropielnicka K.: Numerical method of bicharacteristics for quasilinear hyperbolic functional differential systems// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi