Numerical method of lines for first order partial differential functional equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical method of lines for first order partial differential functional equations

Abstrakt

Udowodniono zbieżność numerycznej metody prostych dla równań różniczkowofunkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu i ich rozwiązań klasycznych określonych na piramidzie Haara. Zastosowano metodę nierówności różniczkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN nr 21, strony 949 - 962,
ISSN: 0232-2064
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Baranowska A., Kamont Z.: Numerical method of lines for first order partial differential functional equations// ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN. -Vol. 21., nr. 4 (2002), s.949-962
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Meta Tagi