Numerical modelling of elasto-viscoplastic Chaboche constitutive equations using MSC.Marc. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical modelling of elasto-viscoplastic Chaboche constitutive equations using MSC.Marc.

Abstrakt

Artykuł omawia wykorzystanie specjalnej procedury UVSCPL umożliwiającej wprowadzenie do komercyjnego programu MSC.Marc sprężysto-lepkoplastycznych równań modelu Chaboche'a. Prezentuje szereg przykładów numerycznych, które potwierdzają poprawność zaproponowanej koncepcji analizy konstrukcji z wykorzystaniem rozpatrywanego prawa Chaboche'a ze zniszczeniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A.: Numerical modelling of elasto-viscoplastic Chaboche constitutive equations using MSC.Marc.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi