O obliczeniach membranowego przekrycia amfiteatru w Pruszczu Gdańskim

Abstrakt

Przedstawiono konstrukcję membranową dachu amfiteatru wykonaną z tkaniny technicznej. Opisano procedurę wykonywania prób laboratoryjnych niezbędnych do określenia nieliniowo-sprężystych właściwości tkanin technicznych oraz długotrwałej wytrzymałości na rozciąganie. Parametry materiałowe do zaprojektowania przekrycia wyznaczano na podstawie badań jednoosiowego rozciągania. Omówiono proces projektowania przekrycia z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Inżynieria i Budownictwo strony 9 - 13,
ISSN: 0021-0315
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Ambroziak A., Kłosowski P.: O obliczeniach membranowego przekrycia amfiteatru w Pruszczu Gdańskim// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 1 (2017), s.9-13
wyświetlono 28 razy
Meta Tagi