O problemie przydziału częstotliwości, kontrastowym kolorowaniu grafów i częściowych k-drzewach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O problemie przydziału częstotliwości, kontrastowym kolorowaniu grafów i częściowych k-drzewach

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest złożoności obliczeniowej problemu przydziału częstotliwości. Zawiera dowód tego, że jest on NP-trudny nawet dla grafów interferencji, będących grafami dwudzielnymi, oraz wielomianowy algorytm rozwiązujący ten problem dla grafów interferencji, będących częściowymi k-drzewami.

Krzysztof Giaro, Robert Janczewski. (2002). O problemie przydziału częstotliwości, kontrastowym kolorowaniu grafów i częściowych k-drzewach, (1596, z. 136), 67-73.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka strony 67 - 73,
ISSN: 0434-0760
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Giaro K., Janczewski R.: O problemie przydziału częstotliwości, kontrastowym kolorowaniu grafów i częściowych k-drzewach// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka. -., nr. 1596, z. 136 (2002), s.67-73

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi