Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM

Abstrakt

Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakreślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybliżono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytyczna analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej świadomego korzystania ze zgromadzonych danych GEM tak, by nie dochodziło do ich błędnej interpretacji lub nadinterpretacji pojawiających się przy ich wykorzystywaniu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 224 - 232,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. 116 (2015), s.224-232
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi