Obróbka laserowa w warunkach kriogenicznych stopów miedzi stosowanych w produkcji śrub okrętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obróbka laserowa w warunkach kriogenicznych stopów miedzi stosowanych w produkcji śrub okrętowych

Abstrakt

Celem rozprawy było określenie wpływu nadtapiania laserowego w warunkach kriogenicznych stopu SUPERSTON na jego odporność korozyjną i kawitacyjną w warunkach laboratoryjnych, możliwie rzetelnie odzwierciedlających środowisko pracy materiału stosowanego na śruby okrętowe, w porównaniu ze stanem odlanym materiału.Zakres pracy obejmował określenie morfologii mikrostruktury, naprężeń własnych w warstwie wierzchniej i ocenę właściwości użytkowych stopu SUPERSTON nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych.Zaproponowany proces modyfikacji stopu SUPERSTON przyniósł korzystne zmiany mikrostruktury i stanu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej. W rezultacie obróbki laserowej w warunkach kriogenicznych uzyskano wzrost odporności korozyjnej i kawitacyjnej wymienionego stopu stosowanego w produkcji śrub okrętowych. Nadtapianie laserowe przeprowadzono za pomocą lasera TRUMPF 6000 turbo w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Podczas obróbki laserowej próbki zanurzone były w ciekłym azocie. Zastosowano następujące parametry obróbki: kształt wiązki: 1x20 mm, moc wiązki laserowej: 4000, 5000 i 6000 W, prędkość skanowania: 0,5 i 1,0 m/min. Nadtapianie laserowe w warunkach kriogenicznych stopu SUPERSTON powoduje rozdrobnienie mikrostruktury w otrzymanej warstwie wierzchniej. W teście korozyjnym wykazano, że odporność korozyjna wzrasta dla próbek z warstwą nadtopioną laserowo. Podczas badań kawitacyjnych mierzono ubytek masy próbek nadtapianych z różnymi parametrami obróbki laserowej. Odporność kawitacyjna stopu SUPERSTON po obróbce laserowej była wyższa o około 30% w porównaniu z odpornośćią materiału w stanie odlanym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi