Ocena dostępności do lecznictwa onkologicznego w polskich województwach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena dostępności do lecznictwa onkologicznego w polskich województwach

Abstrakt

Zróżnicowanie w dostępie do usług opieki zdrowotnej, to poważne wyzwanie dla systemów zdrowotnych we wszystkich krajach świata. W artykule podjęto próbę oceny dostępności do lecznictwa onkologicznego w układzie przestrzennym 16 województw wykorzystując metodę DEA. Jako miernik dostępu przyjęto poziom zgonów a jako podstawowe bariery dostępu liczbę łóżek i lekarzy. Wykorzystano informacje statystyczne pochodzące z GUS z 2013 r. Wyniki pozwalają ocenić zróżnicowanie przestrzenne dostępu do leczenia onkologicznego oraz określić wymagane zmiany zasobów (lekarzy i łóżek), które mają ten dostęp poprawić.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych nr XVI, strony 214 - 224,
ISSN: 2082-792X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Ocena dostępności do lecznictwa onkologicznego w polskich województwach// Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. -Vol. XVI., nr. 3 (2015), s.214-224
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi