Ocena efektywności energetycznej pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi. - J. Kropiwnicki. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena efektywności energetycznej pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi. - J. Kropiwnicki.

Abstrakt

W pracy podjęto problem dostosowania procedur pomiarowych do rzeczywistych warunków pracy układów napędowych pojazdów w aglomeracji miejskiej. Przedstawiono nową metodę identyfikacji rzeczywistych warunków eksploatacji pojazdów, która obejmuje zarówno wpływ warunków ruchu strumienia pojazdów, jak również styl jazdy kierowcy (czynnik nie uwzględniany dotychczas w testach). Zaprezentowano również nową metodę wyznaczania prognozowanego zużycia paliwa oraz oceny efektywności energetycznej pojazdów. Przedstawiona metoda oceny efektywności energetycznej pojazdów obejmuje pełen zakres pracy układu napędowego, w odróżnieniu do powszechnie używanej metody polegającej na porównywaniu zużycia paliwa osiągniętego w warunkach wybranego testu homologacyjnego. Zamieszczono liczne przykłady identyfikacji warunków eksploatacji pojazdów oraz obliczeń prognozowanego zużycia paliwa. Uzyskane wyniki wykazały dużą dokładność metody w zakresie prognozowania zużycia paliwa w rzeczywistym ruchu miejskim. Przedstawiono także koncepcję przygotowania mapy warunków eksploatacji w wybranej aglomeracji, która umożliwia wyznaczanie: całkowitej energii przeznaczanej do napędu pojazdu, zużycia paliwa, czasu przejazdu, średniej prędkości przejazdu oraz emisji CO2. W pracy zaprezentowano również niskonakładową metodę wyznaczania parametrów eksploatacyjnych silnika oraz pojazdu z użyciem pokładowej sieci CAN oraz sytemu GPS. W pracy wykorzystano wyniki badań czterech pojazdów. Dwa z nich badane były w warunkach rzeczywistego ruchu na terenie miasta Gdańska, natomiast dwa pozostałe mają formę modeli numerycznych, a badania na nich wykonano metodą symulacji komputerowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kropiwnicki J.: Ocena efektywności energetycznej pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi. - J. Kropiwnicki.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2011.116 s. ISBN 978-83-7348-357-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi