Ocena jakości osadów portowych z Portów Gdańsk i Gdynia pod względem zawartości metali ciężkich w świetle regulacji prawnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości osadów portowych z Portów Gdańsk i Gdynia pod względem zawartości metali ciężkich w świetle regulacji prawnych

Abstrakt

Przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące poziomu zanieczyszczeń osadów portowych oraz warunków ich składowania w Polsce oraz innych krajach europejskich: Holandii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii i Niemiec. Przeprowadzono badania zawartości metali ciężkich w osadach portowych pobranych z portów Gdańsk i Gdynia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr R. 14, strony 16 - 21,
ISSN: 1230-462X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dembska G., Aftanas B., Mędrzycka K., Tomczak-Wandzel R.: Ocena jakości osadów portowych z Portów Gdańsk i Gdynia pod względem zawartości metali ciężkich w świetle regulacji prawnych// Ekologia i Technika. -Vol. R. 14., nr. nr 85 Suplement (2006), s.16-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi