Wpływ popiołu lotnego na stopień wymywania wybranych metali ciężkich z betonu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ popiołu lotnego na stopień wymywania wybranych metali ciężkich z betonu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań modelowych (2 lata) wymywania metali ciężkich z betonu z udziałem dodatku mineralnego - popiołu lotnego, w ilości od 15%, do 40% masy cementu. W badaniach ograniczono się do zbadania poziomu uwalnia metali ciężkich w postaci: Zn2+, Cr3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ oraz Pb2+. Uzyskane wyniki potwierdzają wysoki poziom immobilizacji metali ciężkich w mikrostrukturze betonu. Metale ciężkie ulegają adsorpcji na powierzchni utworzonej fazy typu C-S-H (uwodnionych krzemianów wapnia) w strukturze betonu z udziałem popiołu lotnego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 88 - 90,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Haustein E.: Wpływ popiołu lotnego na stopień wymywania wybranych metali ciężkich z betonu// Materiały Budowlane. -., nr. 7 (2016), s.88-90
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/33.2016.06.28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi