Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie

Abstrakt

Ilość popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych rośnie na całym świecie. Ich unieszkodliwianie jest poważnym problemem ekologicznym. W pracy przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania popiołów lotnych z osadów ściekowych w betonie. Wykonano dwie serie badawcze dla dwóch współczynników (w/s) równych 0,49 oraz 0,55 z udziałem 10% i 20% popiołu lotnego (SSA), jako zamiennika cementu. Skład chemiczny wykazał, że popiół (SSA) zawiera głównie: P2O5, CaO oraz SiO2 i Al2O3. Stężenia wymienionych związków mają zasadniczy wpływ na właściwości betonu. Wzrost udziału popiołu lotnego prowadzi do zmniejszenia jego wytrzymałości mechanicznej. Beton z udziałem 20% oraz 10% popiołu z osadów (SSA) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, kształtuje na poziomie od 32,4 MPa do 36,5 MPa (dla w/s=0,49) oraz od 25,8 MPa do 29,7 MPa (dla w/s=0,55). Zawartość wybranych metali ciężkich w betonie z udziałem popiołu lotnego (SSA) nie stwarza zagrożenia ekologicznego. Uzyskane wyniki badań nie wykluczają możliwości wykorzystania popiołu z osadów ściekowych w materiałach budowlanych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 15 - 18,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Haustein E.: Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie// Materiały Budowlane. -., nr. 10 (2017), s.15-18
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/33.2017.10.04
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi