Ocena niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych.

Abstrakt

Przedstawiono metodę szacowania niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych wyznaczanego w komputerowym systemie pomiarowym. Tą wielkość scharakteryzowano rozszerzoną niepewnością pomiarową uwzględniając występowania dwóch podstawowych składników determinujących niedokładności pomiarów.Przeprowadzono rozważania o niepewnościach standardowych z uwzględnieniem składowej systematycznej i losowej błędów pomiarowych z wykorzystaniem metody mieszanej (typu A i typu B). Przyjęto jednostajny rozkład błędów przyrządów pomiarowych (niepewność typu B) oraz normalny rozkład niepewności typu A. Z oszacowania niepewności standardowych wynika, że głównym źródłem niepewności pomiaru komputerowym systemem pomiarowym jest zastosowana metodyka pomiarowa. Niepewności pomiarowe wprowadzane przez część sprzętową systemu oraz algorytm cyfrowego przetwarzania sygnałów są natomiast pomijane małe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
II Krajowa Konferencja Elektroniki. KKE´2003. strony 565 - 570
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Galla S., Spiralski L., Pałczyńska B.: Ocena niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych.// II Krajowa Konferencja Elektroniki. KKE´2003./ ed. W. Janke, M.Bączek,R.Łuczak.P.Łuczak Koszalin: P. Koszal., 2003, s.565-570
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi