Ocena zmienności wskaźników dynamiki produkcji wody wodociągowej w aglomeracjach miejskich w latach 1996-2009 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena zmienności wskaźników dynamiki produkcji wody wodociągowej w aglomeracjach miejskich w latach 1996-2009

Abstrakt

Dynamika procesu poboru wody wodociągowej w wieloleciu na przykładzie wybranych aglomeracji miejskich. Analiza trendów rozwoju zjawiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 487 - 495,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Siuzdak T.: Ocena zmienności wskaźników dynamiki produkcji wody wodociągowej w aglomeracjach miejskich w latach 1996-2009// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2011), s.487-495
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi