Ogród muz I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ogród muz I

Abstrakt

Niniejsza książka składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się eseje wprowadzające Czytelnika w tematykę obecności tradycji antycznej w Gdańsku wczesnonowożytnym. Ich autorami są młodzi badacze z różnych ośrodków akademickich. Część druga to katalog wystawy, która miała miejsce w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej (19 czerwca do 31 lipca 2015 roku). Na ekspozycji zaprezentowano stare druki i rękopisy ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, stanowiące świadectwo obecności starożytnych wzorców w literaturze, kulturze i sztuce dawnego Gdańska. Kuratorką wystawy była dr Maria Otto, kustosz Pracowni Starych Druków Działu Zbiorów Specjalnych PAN Biblioteki Gdańskiej; autorami scenariusza i koncepcji wystawy oraz not katalogowych – dr Maria Otto oraz dr Jacek Pokrzywnicki, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UG. Zaprezentowany w publikacji bardzo bogaty materiał graficzny stanowią zdjęcia i skany zbiorów specjalnych (rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych) znajdujących się w posiadaniu Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej. Dzięki tej publikacji Czytelnik ma wyjątkową możliwość przyjrzenia się z bliska unikatowym obiektom z kolekcji PAN Biblioteki Gdańskiej.

This book consists of two parts. The first contains essays, which introduce the reader to the subject of the presence of ancient tradition in early modern Gdańsk. The authors of the essays are young researchers from various academic centers. The second part is a catalog of the exhibition that took place at the headquarters of the Polish Academy of Sciences of the Gdańsk Library (June 19 to July 31, 2015). The exhibition presented old prints and manuscripts from the collection of the Polish Academy of Sciences of the Gdańsk Library, which testify to the presence of ancient patterns in the literature, culture and art of old Gdańsk. The curator of the exhibition was PhD Maria Otto, curator of the Old Prints Department of the Special Collections Department of the Polish Academy of Sciences the Gdańsk Library; the authors of the script and concept of the exhibition as well as of the catalog notes were PhD Maria Otto and PhD Jacek Pokrzywnicki, assistant professor at the Department of Classical Philology of the University of Gdańsk. Very rich graphic material presented in the publication are photos and scans of the special collection (manuscripts, old prints, graphic collections) held by the Polish Academy of Sciences the Gdańsk Library. Thanks to this publication, the reader has an extraordinary opportunity to take a close look at unique objects from the collection of the Polish Academy of Sciences the Gdańsk Library.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
W gdańskim ogrodzie muz : Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian : idee, teksty, artefakty
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Otto Maria, Pokrzywnicki Jacek ( red. ): W gdańskim ogrodzie muz : Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian : idee, teksty, artefakty, 2016, ISBN 978-83-7823-776-1, 303 s.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi