On a threshold induced bias in fish target strength estimation. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On a threshold induced bias in fish target strength estimation.

Abstrakt

Przedstawiono statystyczny opis zjawiska wpływu progu rejestracji ech od ryb na estymatę siły celu ryb. Pokazano sposób korekcji wykorzystujący zależności pomiędzy funkcjami rozkładu prawdopodobieństwa poziomu echa i charakterystyki wiązki. Przedstawiono wyniki symulacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 6, strony 49 - 52,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Moszyński M.: On a threshold induced bias in fish target strength estimation. // HYDROACOUSTICS. -Vol. 6., (2003), s.49-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi