On quantum cryptography with bipartite bound entangled states - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On quantum cryptography with bipartite bound entangled states

Abstrakt

Ostatnio pokazano bezpośrednie zastosowanie splątania związanego w kryptografii kwantowej. W niniejszym artykule dokonano przeglądu niektórych najnowszych osiągnięć dotyczących tego zagadnienia. W szczególności przypomniano istotne pojęcia i definicje. Ponadto podano nową konstrukcję stanów o splątaniu związanym, posiadających bezpieczne korelacje, dostarczając w ten sposób niskowymiarowe (6x6) stany o splątaniu związanym z niezerowym destylowalnym kluczem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Quantum Information Processing: From Theory to Experiment, Chania, Crete, Greece, 2-13 May 2005 : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Quantum Computation and Quantum Information strony 19 - 29
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Horodecki P., Augusiak R.: On quantum cryptography with bipartite bound entangled states// Quantum Information Processing: From Theory to Experiment, Chania, Crete, Greece, 2-13 May 2005 : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Quantum Computation and Quantum Information/ ed. eds: D.G. Angelakis, M. Christandl, A. Ekert, A. Kay, S. Kulik. Amsterdam: IOS Press, 2006, s.19-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi