On the Transcendental Philosophy in the Light of the Kantian Aggregate - System Opposition - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the Transcendental Philosophy in the Light of the Kantian Aggregate - System Opposition

Abstrakt

Th e article represents an attempt to determine the essence of critical philosophy in the light of Kantian distinction between aggregate and system. In order to achieve this, the article harks back to Kant’s work and to accomplishments of Marburg School of neo-Kantianism and particularly to Ernst Cassirer’s philosophy. Discrimination between aggregate and system as two possible types of knowledge representation rests on the precedent discrimination between substance and function and constitutes the main motive that determines the basic core of philosophical transcendental method in its opposition to the “dogmatic” method.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej nr 58, strony 237 - 250,
ISSN: 0066-6874
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Parszutowicz P.: On the Transcendental Philosophy in the Light of the Kantian Aggregate - System Opposition// Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. -Vol. 58., (2013), s.237-250
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi