Opinia ekspercka na potrzeby postępowania znak SPZ.271.8.7.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla Kontraktu - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków - Kontrakt nr 1, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opinia ekspercka na potrzeby postępowania znak SPZ.271.8.7.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla Kontraktu - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków - Kontrakt nr 1, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07

Abstrakt

Problem właściwej identyfikacji specjalizacji zawodowej oraz doświadczenia eksperta w przetyargu na zamówienie publiczne. Problemy identyfikacji pojęcia ''inżynieria sanitarna'' i ''inzynieria środowiska'' w aspekcie oceny doświadczeń zawodowych. Szczególne znaczenie w odniesieniu do ''oczyszczania ścieków'' - brak transmisji p[omiędzy ''uzdatnianiem (oczyszczaniem) wody.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi