Opracowanie hydrologiczne dotyczące oszacowania wielkości spływu wód opadowych w zlewni Potoku Strzyża powyżej zbiornika Nowiec II w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie hydrologiczne dotyczące oszacowania wielkości spływu wód opadowych w zlewni Potoku Strzyża powyżej zbiornika Nowiec II w Gdańsku

Abstrakt

Celem pracy było obliczenie hydrogramu odpływu ze zlewni Potoku Strzyża powyżej przekroju dopływowego do zbiornika Nowiec II, w trakcie rzeczywistego epizodu deszczowego z września 2010 roku. W ramach zleconej pracy wykonano matematyczny model koncepcyjny zlewni Strzyży powyżej zbiornika Nowiec II. Wyznaczono granice zlewni oraz dokonano jej podziału na sześć zlewni cząstkowych. Następnie przeprowadzono podział obszarów zlewni cząstkowych na obszary jednorodne pod wzglądem przepuszczalności gruntu oraz pokrycia i zagospodarowania terenu. Dobrano wartości parametrów charakteryzujących zlewnie pod względem możliwości retencyjnych. Przeprowadzono obliczenia hydrologiczne hydrogramu odpływu dla każdej ze zlewni oraz hydrogramu sumarycznego w przekroju obliczeniowym powyżej zbiornika Nowiec II. Zakres niniejszego opracowania obejmuje także analizę zanotowanego w dniach 27-29 września 2010 roku opadu deszczu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi