Opracowanie wyników obserwacji wykonanych w niestabilnych układach odniesienia metodą Distfa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie wyników obserwacji wykonanych w niestabilnych układach odniesienia metodą Distfa

Abstrakt

Autor rozdziału prezentuje nową metodę umożliwiającą wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń w oparciu o rezultaty pomiaru wykonane w niestabilnych układach odniesienia. Rozważania teoretyczne uzupełniono przykładem praktycznego zastosowania na symulowanej osnowie geodezyjnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne strony 23 - 33
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kamiński W.: Opracowanie wyników obserwacji wykonanych w niestabilnych układach odniesienia metodą Distfa// Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne/ ed. red. W. Kamiński, Z. Kurałowicz, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.23-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi