Optical and electrical properties of Pr0.8Sr0.2MnO3 thin films. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optical and electrical properties of Pr0.8Sr0.2MnO3 thin films.

Abstrakt

Przedstawiono preparatykę, strukturę oraz optyczne i elektryczne właściwości cienkowarstwowego Pr0.8Sr0.2MnO3. Gęste filmy o grubości 50-70nm zostały naniesione na monokrystaliczne podłoże szafirowe metodą odwirowania prekursora polimerowego. Wyniki optycznych pomiarów zostały skorelowane z temperaturą syntezy filmów. Pokazano, że optyczne spektra zmieniają kształt wraz ze zmianą struktury filmu z amorficznej do krystalicznej. Spectr optycznych użyto również do określenia zależności energetycznej współczynnika absorpcji.Konduktancja krystalicznego filmu była trzy rzędy większa od konduktacji filmu amorficznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS nr 93, strony 6223 - 6228,
ISSN: 0021-4922
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Suzuki T., Jasiński P., Petrovsky V., Zhou X., Anderson H.: Optical and electrical properties of Pr0.8Sr0.2MnO3 thin films. // JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. -Vol. 93., nr. 10 (2003), s.6223-6228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi