Optimal fractional sample delay filter with variable delay. [online] W: On- line Symposium for Electronics Engineers. Techonline Bedford, Massachu- setts, USA. [Dostęp: 15 stycznia**2002]. Dostępny w World Wide Web: http: //www.techonline.com/community/ed_resource/feature_article/14917[6 s.5 rys.] Optymalny filtr ułamkowo-opóźniający o zmiennym opóźnieniu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal fractional sample delay filter with variable delay. [online] W: On- line Symposium for Electronics Engineers. Techonline Bedford, Massachu- setts, USA. [Dostęp: 15 stycznia**2002]. Dostępny w World Wide Web: http: //www.techonline.com/community/ed_resource/feature_article/14917[6 s.5 rys.] Optymalny filtr ułamkowo-opóźniający o zmiennym opóźnieniu.

Abstrakt

W pracy zaprezentowano koncepcję filtru ułamkowo-opóźniającego o zmiennym o-późnieniu optymalnego w sensie Czebyszewa. Najpierw przedstawia jest numery-cznie wydajna metoda projektowania optymalnych filtrów ułamkowo-opóźniają-cych oparta na zespolonym algorytmie Remeza. W pracy pokazano, że można jąuprościć w przypadku projektowania filtrów ułamkowo-opóźniających. Pokazuje-my również, że jest możliwe dalsze zmniejszenie kosztów numerycznych dlaprzypadku filtru o zmiennym opóźnieniu. Całość zilustrowano przykładami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi