Optimal wavelet choice in electrochemical experiments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal wavelet choice in electrochemical experiments

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania łączeniem eksperymentów elektrochemicznych z nowoczesnymi technikami analizy sygnałów. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków jest analiza falkowa. W omawianym przypadku istnieje wybór pomiędzy różnymi rodzinami falek w zależności od wymogów danego eksperymentu. W pracy omówione zostały wyniki zastosowania różnych typów falek do analizy szumów elektrochemicznych o różnym charakterze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
FLUCTUATION AND NOISE LETTERS nr 6, strony 0 - 0,
ISSN: 0219-4775
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Zieliński A.: Optimal wavelet choice in electrochemical experiments// FLUCTUATION AND NOISE LETTERS. -Vol. 6., nr. nr 2 (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi