Optimized conditions for hydrocarbon group type analysis of base oils by thin-layer chromatography - flame ionisation detection - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimized conditions for hydrocarbon group type analysis of base oils by thin-layer chromatography - flame ionisation detection

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem optymalnych warunków oznaczania składu grupowego mineralnych olejów bazowych z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej oraz detektora płomieniowo-jonizacyjnego (TLC-FID). W przypadku mineralnych olejów bazowych, które otrzymywane są po wielu etapach rafinacji frakcji pochodzących z destylacji próżniowej ropy naftowej oznaczenie ich składu grupowego (z uwzględnieniem podgrup węglowodorów aromatycznych) jest trudne ze względu na wysoką zawartość bocznych łańcuchów alkilowych w cząsteczkach węglowodorów aromatycznych. W pracy przedstawiono procedurę analityczną oznaczania składu grupowego olejów bazowych oraz innych ciężkich frakcji ropy naftowej, uwzględniającą dwa sposoby kalibracji, przedstawiono także wyniki odtwarzalności metody oraz przedyskutowano czynniki wpływające na dokładność i precyzję oznaczeń. W pracy zaprezentowano powtarzalną metodę oznaczania w olejach bazowych zawartości frakcji polarnej tzw. żywic z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej (SPE) oraz przedstawiono skorygowaną procedurę oznaczania węglowodorów nasyconych i aromatycznych (z podziałem na węglowodory mono-, di- oraz policykliczne) w olejach bazowych z wykorzystaniem chromatografii kolumnowej.

Cytuj jako

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 991, strony 255 - 266,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Gudebska J., Gorecki T., Kartanowicz R.: Optimized conditions for hydrocarbon group type analysis of base oils by thin-layer chromatography - flame ionisation detection// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 991., (2003), s.255-266
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi