Optymalizacja warunków pracy grubowarstwowych bolometrów LSFO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja warunków pracy grubowarstwowych bolometrów LSFO

Abstrakt

Opisano sposób produkcji bolometrów wykorzystujących ceramiczne, przewodzące warstwy typu perowskitu z niestechiometrycznych tlenków lantanowo-strontowo żelazowych (LSFO) wykonanych technologią LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics). Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów tych bolometrów oraz pozwalające na wybór optymalnych warunków pracy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Łoziński A., Wierzba P., Rydzewska S.: Optymalizacja warunków pracy grubowarstwowych bolometrów LSFO// COE 2006 : IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : materiały konferencyjne Kraków - Zakopane, 19-22 czerwca 2006/ Kraków: AGH, 2006, s.123-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi