Organizacja danych hipsograficznych na mapach numerycznych terenu dla potrzeb trójwymiarowej wizualizacji obszarów o zasięgu globalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja danych hipsograficznych na mapach numerycznych terenu dla potrzeb trójwymiarowej wizualizacji obszarów o zasięgu globalnym

Abstrakt

Zasadniczym problemem wizualizacji obszarów o zasięgu globalnym jest duża ilość danych przy zachowywaniu możliwie dużej rozdzielczości, która ostatecznie decyduje o dokładności zobrazowania a tym samym o jego przydatności. Zagadnienie to szerzej znane jest jako skalowanie i generalizacja. W szczególności problemem jest sam sposób przechowywania danych dla dużych obszarów. W artykule przedstawiono sposób przechowywania danych hipsograficznych z punktu widzenia wizualizacji trójwymiarowej na mapach numerycznych, opierający się min. na szeregach Mortona. Przedstawiono również efekty trójwymiarowej wizualizacji dla rejonu Pomorza Gdańskiego

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Demkowicz J.: Organizacja danych hipsograficznych na mapach numerycznych terenu dla potrzeb trójwymiarowej wizualizacji obszarów o zasięgu globalnym// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi