Ośrodek Olsztyński - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ośrodek Olsztyński

Abstrakt

Przedstawiono dane teleadresowe oraz stan kadry naukowej z zakresu geotechniki zatrudnionej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Scharakteryzowano tematykę badań naukowych oraz realizowanych prac habilitacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Status quo geotechniki w Polsce strony 67 - 68
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Ośrodek Olsztyński// Status quo geotechniki w Polsce/ ed. praca zbiorowa Z. Sikora, M. Gryczmański, R. Ossowski. - PAN, KILiW. Gdańsk - Warszawa: Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej ,KILiW PAN, 2010, s.67-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi