Oszczędność jako cnota w kształtowaniu wspólnotowego środowiska mieszkaniowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oszczędność jako cnota w kształtowaniu wspólnotowego środowiska mieszkaniowego

Abstrakt

The principle of conservation (saving) the resources - present in designing - applies to the style and quality of living of the future tenants. But by approving restrictions, they may realize themselves on a different from consumption basis - in a community life, with respect to nature. The element of social participation cannot be absent - the understanding between tenants, adjusting eco-friendly solutions to needs and possibilities (both economical and intellectual) of specific people, in a particular place. Saving perceived as a virtue emphasizes its ethical character.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr T. 6-A/1, strony 119 - 126,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Idem R.: Oszczędność jako cnota w kształtowaniu wspólnotowego środowiska mieszkaniowego// Czasopismo Techniczne. -Vol. T. 6-A/1., nr. Z.14 (2010), s.119-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi