Overview of problems in mathematics related analysis of capital markets - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Overview of problems in mathematics related analysis of capital markets

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie niektórych zjawisk w rynkach kapitałowych i problemów z ich analizą przy użyciu metod matematyki i nauk od niej pochodnych. Na wstępie określono cel analizy rynków. Kolejno przedstawiono historyczne podejścia do problemu ich analizy. Pokrótce przedyskutowano zagadnienie postrzegania rynków w kategoriach deterministycznych jak i stochastycznych. Następnie wskazano na istnienie sprzężeń zwrotnych w rynkach. Zwrócono uwagę, że zjawiska te, tzn. sprzężenie indeksowe oraz emocjonalne mogą być podstawą nowych, oryginalnych modeli badawczych. Na koniec wskazano na zjawiska mające niejednokrotnie znaczący wpływ na wynik analiz, które "dla uproszczenia rozważań", są często pomijane w badaniach procesów rynkowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 54, strony 95 - 98,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dyka A.: Overview of problems in mathematics related analysis of capital markets// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.95-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi